×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.02.2020 | Viewers 266
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
- การศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไปในด้านคหกรรมศาสตร์ สายอาหาร หรือ โภชนาการ
- มีประสบการณ์ทำงานในด้านโรงแรม 3 ปีขึ้นไป
- ชาย / หญิง 20 ปีขึ้นไป
- มีทักษะทางด้านความรู้ทางด้านสุขอนามัย และโภชนาการ
- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร รวมไปถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
- สามารถทำงานเป็นกะ,โอที และทำงานภายใต้ความกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ลักษณะงาน
- พัฒนาและปรุงอาหารให้ถูกต้องตามสูตร เวลา และออร์เดอร์อื่นๆ ที่กำหนด
- ตรวจสอบและควบคุมการนำวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ในการปรุงอาหาร
- รายงานและตรวจสอบการเบิก-จ่าย สั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบต่าง ๆ
- ควบคุมคุณภาพ และปริมาณการผลิตให้เหมาะสม
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพ ผุ้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
-ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
-ของขวัญ เยี่ยมไข้ วันเกิด และพนักงานคลอดบุตร
-วันลาพักร้อน 8- 21วัน
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
-ประกันสังคม
-อาหารเลี้ยงพนักงาน
-เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือเมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
-แจกชุดพนักงานเมื่อเริ่มงาน และแจกใหม่ทุกปี
-กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.02.2020
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.02.2020
พนักงานบริการเสิร์ฟอาหาร
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
พนักงานขับรถ /Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์นูปกรณ์ / AV Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register