×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.12.2019 | Viewers 218
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับจองและยืนยันการเข้าพักให้แก่ลูกค้า พร้อมบันทึกการจองทุกรายการ
2. ควบคุมปริมานการขายห้องพักแยกประเภทห้องพร้อมสรุปรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและจัดเก็บContract Rate ต่างๆ พร้อมบันทึกเข้าComputer ทุกบริษัทฯ
4. สรุปรายการจองห้องพักพร้อม Assign ห้องพักล่วงหน้าฯลฯ
5. ควบคุม/ตรวจสอบและติดตามการจองห้องพัก Group และประสานงานกับ Sales Coordinator ฯลฯ

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.05.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register