×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.02.2020 | Viewers 365
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 0-2 ปี
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทและขยันต่อการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง แคชเชียร์ Cashier
1. ตรวจสอบ นับเงินสดในลิ้นชักเครื่อง ก่อนและหลังการเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินถูกต้องและใช้อย่างเพียงพอ
2. รับการชำระเงินด้วยเงินสด และคืนให้ผู้รับบริการ
3. ตรวจสอบเงินสดให้ตรงกับยอดการขายให้ถูกต้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน
4. ดูแลติดตามกระบวการชำระเงินทั้งในระบบแคชเชียร์และระบบของโรงพยบาบาล
Welfare
สวัสดิการ
- มีอาหารฟรี 2 มื้อ
- แจกชุดพนักงานใหม่ทุกปี
- ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก-ใน
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
- กระเช้าเยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงานคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือ บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
- วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ดอกเบี้ยอัตราพิเศษธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน
- สหกรณ์ออมทรัพย์
Contact
ข้อมูลติดต่อ
K. Thata Phanadorn (Asst. Human Resources Manager)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.ghculinarycare.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.02.2020
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.02.2020
พนักงานบริการเสิร์ฟอาหาร
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
พนักงานขับรถ /Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์นูปกรณ์ / AV Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.02.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register