×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.06.2021 | Viewers 1,639
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Bachelor degree in Information Technology or any other related field of knowledge.
-At least 2 years experience in related field

Basic Knowledge in
-Palo Alto Firewall
-VMware + HCI
-Cisco, HP Network Devices
-CCTV, PABX

Skills
-Fair English
-Hotel Applications is a plus

Mental Abilities/Personalities
-Positive thinking
-Good personality
-Service-oriented


Job Details
รายละเอียดงาน
GENERAL MISSION
- Oversee multi-properties for all technology operation e.g. server / network

RESPONSIBILITIES

- Coordinate and provide IT operations ensuring alignment of IT services with the business needs
- Install and configure computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners according to specifications
- Ensure security and privacy of networks and computer systems
- Provide orientation and guidance to users on how to operate new software and computer equipment
- Organize and schedule upgrades and maintenance without deterring others from completing their work
- First level support, provide technical support including procedural documentation and relevant reports across the companies
- Perform troubleshooting to diagnose and resolve problems
- Monitor and maintain computer systems and networks
- Maintain records/logs of repairs and fixes and maintenance schedule
- Participate in the documentation and implementation of policies and standard operating procedures to ensure effective operation of an organization.
- Participate in development of IT Service Catalog offerings, Service Level Agreements, and Operating Level Agreements consistent with the needs of the organization.
- Participate in the development, implementation, and maintenance of policies, objectives, short- and long-range IT planning
- Perform miscellaneous job-related duties as assigned.
Welfare
สวัสดิการ
- Public Holiday as per announcement.
- Vocation 10 days per year.
- Group Insurance
- Social Security
- Provident Fund
- Increment
- Bonus
- Yearly Medical Check up
- Day off for Birthday
- other benefit ....
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---