×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.07.2021 | Viewers 1,185
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-มีประสบการณ์
-มีใบผ่านงาน
-พร้อมเริ่มงาน
-มีใจรักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานที่สาขา รัชดา
Welfare
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินรับขวัญบุตรคนแรกระหว่างทำงานกับบริษัทฯ
3. อาหาร 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 15 วัน/ปี
5.วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน
6. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ปรับขึ้นตามอายุงาน
7. เงินกองทุนฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง
8. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
9. ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน
11. สามารถโยกย้ายไปโรงแรมในเครือ เพื่อขอไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ (หากมีตำแหน่งว่าง)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
03.08.2021
Security Staff ปฎิบัติงาน สาขารัชดา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.08.2021
Waiter,Waitress(Restaurant) ปฎิบัติงาน สาขารัชดา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
03.08.2021
Technician ปฎิบัติงาน สาขารัชดา
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.08.2021
Sound Technician
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.08.2021
Restaurant Supervisor ปฎิบัติงาน สาขารัชดา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
31.07.2021
Room Attendant ปฎิบัติงาน สาขารัชดา
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
31.07.2021
Waitress / Waiter
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register