×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.06.2021 | Viewers 394
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาหารและโภชนาการไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือล้น ซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพแข็งแรง
Job Details
รายละเอียดงาน
1. นำเอาสิ่งที่ Executive Chef ได้วางแผนไว้มาทำให้ประสบความสำเร็จ ดังที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถรักษาการแทนได้
2. ตรวจสอบวัตถุดิบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการเสมอ
3. ควบคุมคุณภาพอาหารทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่จัดเตรียมจนไปถึงจัดตกแต่งจาน
4. สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน
5. ควบคุมและสามารถนำศักยภาพของพนักงานในทีมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ในบางครั้งยังสามารถฝึกฝนพนักงานได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน ( ตามนโนบายของบริษัทฯ )
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-โบนัสตามผลประกอบการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---