×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.05.2022 | Viewers 74
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Bachelor- s degree in tourism industry or related
- Excellent selling skills and understanding of sales processes; can bring a sale to closure
quickly at a high return rate
- Strong customer development and relationship management skills
- Knowledge of basic revenue management and need time strategies
- Ability to influence others to up sell products and services with excellent negotiation skills
- Strong communication skills (verbal, listening, writing) - possesses confident telephone skills
and etiquette
- Have a strong event planning skill
- Ability to use reservations software
- Ability to accurately input and access data
- Must be able to prioritize, organize and follow-up in a timely manner
- Must be able to work cohesively with other departments, co-workers as part of synergistic
team
- Ability to work a varied schedule when request including, days, nights, weekends, and
holidays
Job Details
รายละเอียดงาน
Establish clear expectations for customers throughout the sales and reservations process
- Upselling products and services as well as processing the payment and refunds
- Act as a good event planner to increase the booking volume
- Be the benchmark example for service delivery and execution - personalize products and
services and providing accurate information to customers
- Transfers accurate, complete and timely information to operating departments at each port
- Effectively resolves guest issues that arise as a result of the sales process. Brings issues to
the attention of Leadership Team as appropriate
- Share recommendations to eliminate guest defects and service issues
- Demonstrate strong organization and problem-solving skills. Handling customer complaints
- Maintain knowledge of yachts/company terms and conditions
- Use strong communication skills (verbal, listening, writing); utilize confident telephone skills
and etiquette.
- Maintain a broad understanding of our yachts, services and our company to act as a Yacht
Knowledge Expert and sell a memorable experience to guests in all capacities
- Work cohesively with other departments and co-workers as part of a synergistic team
- Adhere to all standards, policies, and procedures
- Perform other duties as assigned to meet business needs as assigned
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ยอดขาย
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันต่อสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อน (พักร้อน) 6 วันต่อ 1 ปี (อายุงาน 1 ปี)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน
- งานเลี้ยงประจำปี (ตามโอกาสและผลการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลกระปอบการ)
- ชุดยูนิฟอร์ม เครื่องแบบพนักงาน (หน้างาน)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2022
Housekeeping (บนเรือ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
25.05.2022
Spa Therapist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register