×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.06.2024 | Viewers 1,009
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
-วุฒิปริญญาตรี
-มีประสบการณ์บริหารร้านอาหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-ประสบการณ์เป็นหัวหน้าร้านอาหาร
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
-สามารถใช้โปรแกรม Excel และ MS Word ได้ดี
-ผู้ที่สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานหลายอย่างได้
-ทักษะการบริหารคนที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
-ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาพรวมภายในสวนน้ำ
-วาง/กำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงานฝึกสอนงานแก่พนักงาน
-ดำเนินการ ตลอดจนเตรียมแผนการทำงาน การต้อนรับลูกค้า การรับจองโต๊ะ ต้อนรับลูกค้า การดูแลลูกค้า
-แก้ไขปัญหาและความต้องการของลูกค้า
-ปฏิบัติตามมาตรการหลักขององกรค์ รวมถึงมาตรการทำงานที่เหมาะสมภายในสาขาเพื่อคุณภาพการบริการลูกค้า
จัดการและดูแลการดำเนินงานภายในสวนน้ำทั้งหมด
- ทำและจัดกะสำหรับพนักงาน
- ให้บริการแขกที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับแขก
- ตอบคำถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า
- จัดการวัสดุสิ้นเปลืองในร้านอาหาร คาดการณ์ความต้องการ และดูแลสินค้าคงคลัง
- สร้างรายงานประจำวันสำหรับทีมผู้บริหาร
Welfare
สวัสดิการ
-Service Charge หรือ Incentive
-เงินทิป
-อาหารฟรี 2 มื้อ/วัน
-ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด/ปี
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนเงินทดแทน
-การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
-เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการและผลงาน)
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุ
-สิทธิ์รับประทานอาหาร 5,000 บาท (บางตำแหน่ง)
-วันหยุด วันลาตามสิทธิ์
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ (ธอส.)
-ค่าเดินทาง/เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
-เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณีบิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร)
-เงินช่วยเหลืองานบวช
-เงินช่วยเหลืองานแต่ง
-ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.06.2024
Steward
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด(ห้องอาหารสีฟ้า)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Demi Chef (ประจำ : ครัวจัดเลี้ยง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Waitress and Waiter (พนักงานเสิร์ฟ สาขา สีลม/ประตูน้ำ/โปโลคลับ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Waiter / Waitress / Cook Helper (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2024
Cook / Cook Helper (ประจำ :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ กรุงเทพฯ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Steward Superviser
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Executive Chef (ประจำ :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2024
Kitchen Coordinator
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
พนักงานเสริฟ / Service (ทวิภาคี ฝึกงาน สหกิจฯ
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Commis 1 ( โรงแรมแกรนเซนเตอร์พอยต์ เทอมินอล21 อโศก))
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Commis III
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานบางเสาธง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Commis 2 (ประจำโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์))
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Supervisor (Host) โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุรวงศ์
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
พนักงานเสิร์ฟ ( Waiter / Waitress) ประจำห้องอาหารโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริ
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2024
Waitress and Waiter (ประจำ :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุรวงศ์
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Sous Chef (ประจำ :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ สุรวงศ์
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.06.2024
Service (Professional) โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุรวงศ์
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Assistant FB Manager (ราชกรีฑาสโมสร POLO)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
18.06.2024
พนักงานเสิร์ฟ ( Waiter / Waitress)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
store officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Chef de partie (ประจำ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
Demi Chef (ประจำ : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุรวงศ์
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Restaurant Manager ประจำโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Chef de Partie
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
Hostesses
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Assistant Restaurant Manager :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Banquet Manager (แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงศ์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Waitress and Waiter (สโมสรโปโลคลับ/โรงแรมแมนดาริน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2024
Chef de partie : Bakery (ประจำ : แกรนด์เซนเตอร์พอยต์ สเปซ พัทยา)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.06.2024
Hostess พนักงานต้อนรับประจำห้องอาหาร(ประจำ :โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์สุขุมวิท55,เพลินจิต
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.06.2024
Service Supervisor (ห้องอาหารโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์สุรวงศ์)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.06.2024
Banquet Manager [ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2024
Food and Beverage Manager (ประจำโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ กรุงเทพฯ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2024
Restaurant Manager [โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอลอโศก,ชิดลม,แมนดาริน,ลุมพินี)]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.06.2024
Assistant Manager Bartender [บาร์เทนเดอร์]
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด