×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2024 | Viewers 470
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Patong
ป่าตอง

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
-อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และมีบุคลิกภาพที่ดี
-มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Captain มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตำแหน่ง Supervisor ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในร้านอาหารที่ดำเนินธุรกิจแบบร้านอาหารที่มีการบริการอาหารและไวน์
-มีความรู้ในเมนูอาหารตะวันตกเป็นอย่างดี และมีความรู้ในอาหารชาติอื่นๆบ้าง เช่น อาหารญี่ปุ่น อาหารไทย
-มีความรู้เป็นอย่างดีในเมนูเครื่องดื่มประเภทต่างๆ โดยเฉพาะไวน์และค็อกเทล
-สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
-สามารถใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และ Google Docs ได้
-มีประสบการณ์ในการดูแลทีมขนาด 5-10 คนขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการเป็น Trainer
-สามารถแก้ไขปัญหาในงานแคชเชียร์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องบัญชีและการเงินสำหรับร้านอาหาร
Job Details
รายละเอียดงาน
Supervisor
หน้าที่งาน
-ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้า
-ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
-ตรวจสอบความพึงพอใจในอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ และส่งความคิดเห็นของลูกค้าให้กับผู้บังคับบัญชา
-ควบคุม และดูแลการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ฝึกสอนงาน แนะนำแนวทางการทำงาน และอบรมให้ความรู้ทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการให้แก่พนักงาน
-ดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า
-ตรวจสอบ ดูแลสินค้าคงคลังต่างๆ คาดการณ์และควบคุมการสั่งซื้อ/การเบิก ให้สัมพันธ์กับยอดขาย
-ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่แคชเชียร์
-ส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแล จัดการสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆภายในร้าน
-ตรวจสอบการเปิด/ปิดร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติสำหรับการเปิด/ปิดร้านอาหาร
-ตรวจสอบ และทำสรุปข้อมูลรายงานยอดขายรายวัน รายเดือน เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
-ดูแล และควบคุมวินัยในการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของร้านและบริษัท
-ทำงานควบคู่ไปกับผู้จัดการ ในการบริหารงานภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ และดูแลงานในร้านแทนเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- Service charge
- Tip Box 2 ครั้ง/เดือน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 110 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพปีละ 40,000 บาท
- ประกันชีวิต
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สวัสดิการกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์/ออมสิน/อิสราม
- พักร้อน 6-15 วัน
- ลากิจได้รับเงิน 3 วัน
- ลาป่วย 30 วัน
-นักขัตฤกษ์ 14 วัน
- 1 เดือนหยุด 6 วัน
- และอื่น ๆอีกมาย

สนใจติดต่อคุณผึ้ง 064-5959333 Line : 0645959333 ค้นเบอร์โทร Email : [email protected]
Contact
ข้อมูลติดต่อ
- (HR Shared Services Manager)
อาคารเซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เว็บไซต์ : www.centralretailcareers.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.05.2024
Sous Chef/Chef De partie/Demi Chef/Commis/Cook Helper สนใจติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2024
Captain (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Service Attendance(ตรัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
พนักงานครัว (Part-Time วันละ 550 บาท) - Central ชิดลม ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.05.2024
Service Attendant @ ร้านอาหาร Tops Eatery กรุงเทพ/พัทยา/ภูเก็ต/เกาะสมุย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Restaurant Supervisor (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.05.2024
Service Attendant_Eat Over Counter @Tops Eatery Pattaya Beach
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Demi Chef (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Sous Chef (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2024
Chef De parite (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.05.2024
Captain_Eat Over Counter @Tops Eatery Pattaya Beach
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Restaurant Manager/Supervisor/Captain/Service Attendance สนใจติดต่อคุณผึ้ง 0645959333
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2024
Chef De partie/Demi Chef/Commis ประจำสาขาเนวานากรุงเทพกรีฑา สะพานสูง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2024
Demi Chef (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Part-time Staff_Service Attendance @Tops Eatery Central Chidlom
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2024
Chef De partie ครัวยุโรปพิซซ่า ประจำสาขาเปิดใหม่เนอวานาสะพานสูง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.05.2024
Service Attendant @ ร้านอาหาร Tops Eatery กรุงเทพ/พัทยา/ภูเก็ต/เกาะสมุย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Chef Baker ประจำสาขา Nirvana Porch กรุงเทพกรีฑา ติดต่อคุณบัว 065-5138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Commis (เซ็นทรัลเวิล์ด) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Restaurant Manager สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2024
Restaurant Manager สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตอง ติดต่อผึ้ง 064-5959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2024
Customer Assistant Rassian ติดต่อคุณผึ้ง 064-5959333
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตอง ติดต่อผึ้ง 064-5959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตอง ติดต่อผึ้ง 064-5959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2024
Cook Helper (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตอง ติดต่อผึ้ง 064-5959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2024
Commis (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Restaurant Manager สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2024
Commis (เซ็นทรัลเวิล์ด) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.05.2024
Demi Chef (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.05.2024
Chef de Partie Bakery ประจำตำแหน่ง เซ็นทรัลบางนา ติดต่อคุณบัว 065-5138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.05.2024
Bakery Commis ประจำสาขา เซ็นทรัลชิดลม ติดต่อคุณบัว 065-5138218
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.05.2024
Pastry Commis ประจำสาขา CENTRAL WORLD ติดต่อคุณบัว 065-5138218
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Captain สาขาปอโตเดอภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Chef de Partie (เซ็นทรัลลาดพร้าว) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager สาขาลาดพร้าว สนใจติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Demi Chef เซ็นทรัลลาดพร้าว - สนใจติดต่อคุณก้อย: 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
พนักงานครัว (Part-Time วันละ 550 บาท) - Central ลาดพร้าว ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.05.2024
Commis (เซ็นทรัลป่าตอง) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Cook Helper (Tops Eatery ฟลอเรสต้าร์ ภูเก็ต) ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร @ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ติดต่อผึ้ง 0645959333]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Captain @Porto De Phuket
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Captain (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
กัปตันห้องอาหาร (เซ็นทรัลเวิล์ด) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Chef de Partie (เซ็นทรัลชชิดลม) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Sous Chef
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
20.05.2024
Service Attendant @ ร้านอาหาร Tops Eatery กรุงเทพ/พัทยา/ภูเก็ต/เกาะสมุย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Supervisor @ร้านอาหาร Tops Eatery เซ็นทรัลชิดลม (ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468))
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร @ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ติดต่อผึ้ง 0645959333]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
20.05.2024
Supervisor_Eat Over Counter @Tops Eatery Samui
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Sous Chef @Tops Eatery Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Chef De partie @Tops Eatery Chidlom
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Captain ประจำสาขาสุขุมวิท 39 ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Captain ประจำสาขาสุขุมวิท 39 ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Captain ประจำสาขาสุขุมวิท 39 ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Service Attendace ประจำสาขาสุุขุมวิท 39 ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Sous Chef_Tops Eatery (Central ชิดลม) ผ - สนใจติดต่อคุณก้อย: 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Commis @ Tops Eater Ladprow
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Service attendant (เสริฟ์) ที่ TOPS-PORTO DE PHUKET ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Staff Part-time Kitchen @Tops Eatery สาขาลาดพร้าว
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร @ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ติดต่อผึ้ง 0645959333]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Captain ประจำสาขาสุขุมวิท 39 ติดต่อผึ้ง 0645959333
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Restaurant Supervisor (ครัวยุโรป) สาขา Monica ป่าตองภูเก็ต
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Supervisor_Eat Over Counter @Tops Eatery Central World
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาการ Tops Eatery - ชิดลม (ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Demi Chef @Tops Eatery Ladprow
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Staff Part-time Kitchen @Tops Eatery สาขาชิดลม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Commis @Tops Eatery เนอวานาทาวเวอร์ชิพ สาขาเปิดใหม่สะพานสูง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Cook Helper @ Tops Eatery เนอวานาทาวเวอร์ชิพ สาขาเปิดใหม่สะพานสูง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Service attendant (เสริฟ์) ที่เซ็นทรัลป่าตอง ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
พนักงานเสิร์ฟ Part-Time (เซ็นทรัลชิดลม) วันละ 550 บาท สนใจติดต่อคุณก้อย : 065-929-0468
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Part-time Staff_Service Attendance
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Service Attendant_Eat Over Counter@Tops Eatery Central Wolrd
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Supervisor_Eat Over Counter@Tops Eatery Pattaya Beach
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Service Attendanำ_Eat Over Counter @เนอวานาTops Eatery สาขาเปิดใหม่ เนอวานา ทาวชิพเซ็นเตอร์ สะพานสูง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
พนักงานตกแต่งเนื้อสัตว์ (ฺButcher) สนใจโทร 064-5959333
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Sous Chef (PIzza) -Peppina@Central Embassy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
กัปตันห้องอาหาร (พระรามสอง) - Tops Eatery ติดต่อคุณก้อย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Service Attendant_Eat Over Counter @ Tops Eatery Central Chidlom
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Supervisor_Eat Over Counter @Tops Eatery Central Chidlom
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Service Attendant_Eat Over Counter ่@ Tops Eatery Ladprow
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Part-time Staff_Service Atten dance @Tops Eatery Pattaya Beach
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Service Attendanำ_Eat Over Counter @Tops Eatery Patong Phuket
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Butcher ประจำสาขา Tops เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Service attendant (เสริฟ์) ที่เซ็นทรัลพัทยาบีช ติดต่อคุณก้อย 065-929-0468
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Restaurant Manager @ ร้านอาหาร Tops Eatery เปิดใหม่เนอวานากรุงเทพกรีฑา
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2024
Cook Helper @ Tops Eatery ฟลอเรสต้าร์ ภูเก็ต
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2024
Chef De partie @Tops Eatery เนอวานาทาวเวอร์ชิพสะพานสูง สาขาเปิดใหม่
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Demi Chef @Tops Eatery สาขาเนอวานาทาวเวอร์ชิพ สะพานสูงสาขาเปิดใหม่
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Supervisor @ร้านอาหาร Tops Eatery ชิดลม เซ็นทรัลเวิล์ด
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2024
Captain @ร้านอาหาร Tops Eatery สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2024
Service Attendant Part-time@ร้านอาหาร Tops Eatery สาขาชิดลม/เซ็นทรัลเวิล์ด
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด