×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,203
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สัญชาติไทย
-ชายหรือหญิง
-มีความกระตือรือร้น
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีบุคลิกภาพดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
พนักงานครัว
Welfare
สวัสดิการ
-Service Charge
-Tip
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.06.2019
พนักงานเช็คสต็อค
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Engineer Officer [ช่าง]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
Waitress
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
HR Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register