×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,352
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สัญชาติไทย
-ชายหรือหญิง
-มีความกระตือรือร้น
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีบุคลิกภาพดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
พนักงานครัว
Welfare
สวัสดิการ
-Service Charge
-Tip
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.02.2020
Regulatory Specialist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
14.02.2020
Waitress พนักงานเสริฟหญิง
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.02.2020
Cashier
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.02.2020
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.02.2020
Waitress
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.02.2020
IT Support .
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.02.2020
Corporate Lawyer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 80,001 - 90,000
register
14.02.2020
Engineer Officer [ช่าง]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.02.2020
Online Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register