×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.01.2019 | Viewers 4,625
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
The ideal candidate should possess a Bachelor- s degree in Culinary or related field, a demonstrable track record, good command of English, strong leadership and proactive manner, and at least five years of direct experience in managing Thai and International culinary from a well-established and reputable service institution in the similar position
Job Details
รายละเอียดงาน
The Sous Chef is required to supervise all types of food and beverage preparations and presentations to ensure consistency in highest quality and very good taste. The duties include establishing and maintaining of food and beverage recipes, menu planning and supply controlling, supervising the functions of all kitchen staff and facilities, driving and improving quality and cost control, keeping high level of energy saving together with cleanliness and safety, developing knowledge and skills of all kitchen staff, stock controlling and maintaining of all equipment and tools in the kitchens, and other administration pertaining to the food and beverage preparations
Welfare
สวัสดิการ
expected salaries should be sent via email to rbscsportsclub.hr@gmail.com Only short listed candidates will be contacted.
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.01.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Barboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Supervisor (Electric)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Supervisor (Mechanic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Bakery Cook
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
พนักงานประจำอาคาร / Foreman (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.01.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register