×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.07.2024 | Viewers 11,771
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.อายุ 30 - 45 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Chef De Partie หรือ Sous Chef 3 - 5 ปี
4.มีความสามารถทำอาหาร Thai - European Innovation Food
5.มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี
6.สามารถควบคุม ดูแล สต็อกของวัตถุดิบภายในครัวได้
7.มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างดี ผ่านการทำงานในระบบ GMP และFood Safety
8.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
9.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ MS Outlook เบื้องต้นได้
10.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการประกอบอาหารทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมฯ และสามารถควบคุมการทำงานของพนักงาน ฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงดูแลระบบสุขาภิบาลอาหารภายในครัว ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ(1,000 บาท/เดือน)
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- ห้องพักผ่อนพนักงาน ในช่วงเวลาพัก
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (020287272 ต่อ 1282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.07.2024
Steward [พนักงานล้างจาน]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
ฺBus Boy Bus Girl (หลายอัตรา)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Grounds Department Manager (RBSC)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Foreman Green/ Tee (RBSC)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Foreman Service (RBSC)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Web Administrator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (การแข่งม้า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Identity Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
พนักงานล้างจาน (หลายอัตรา)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Bar boy/ Bar Girl
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Bar Back
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Foreman (Sports)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Programmer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Service Captain
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Assistant Totalisator Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
บิลเลียดมาร์คเกอร์/ บิลเลียดมาร์คกี้
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Reception / Operator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2024
Cook
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด