×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.02.2019 | Viewers 4,180
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์งานด้านจัดเลี้ยงมา
- มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
Job Details
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานที่ โรงแรม เดม๊อค (หน้าวัดตรีทศเทพ)
- เตรียมงานจัดเลี้ยงสัมนาต่างๆ ของโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
-เครื่องแบบพนักงาน
-เงิน Service Charge
-อาหารพนักงาน
-เงินประกันสังคม
-เงินทุนการศึกษาบุตร
-งานเลี้ยงพนักงาน
-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรเสียชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากเงินประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.03.2019
Commis I,II,III (ครัวไทย จีน ประจำโรงแรมที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Guest Service Agent [GSA] โรงแรมบัดดีโอเรียนทอลริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Assistant Front Office Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Sales Co-Ordinater (ประจำโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.03.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register