×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.06.2019 | Viewers 4,578
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีวุฒิภาวะการทำงานที่ดี
- สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
- ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีเทคนิคในการสื่อสาร และเจรจาได้ดี
- สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานในฝ่ายขาย
- อื่่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.04.2020
Executive Chef (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register