×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.06.2019 | Viewers 2,317
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้ และมีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานบริการ/ การโรงแรม ในตำแหน่ง Service Supervisor หรือสูงกว่า
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจในระเบียบนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างลึกซึ้ง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีความเป็นผู้นำ
- รักงานบริการและมีความอดทนสูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบ
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจเช็คความสะอาดในพื้นที่ โต๊ะบริการ รวมถึงเครื่องมือด้านบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- เป็นผู้นำประชุมรายวันกับพนักงานทั้งหมด
- ตรวจเช็คการแต่งกายและสุขลักษณะของพนักงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- การบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง
- ช่วยในด้านการฝึกอบรมพนักงานในส่วนการบริการ ความรู้ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และ Up Selling
- เพิ่มยอดขายโดยการ Up Selling
- คุ้นเคยและเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มที่บริการรวมถึงราคาเป็นอย่างดี
- ร่วมดูแลตรวจเช็คสต๊อกอุปกรณ์ เครื่องมือด้านบริการและสินค้า
- ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปิดห้องอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทัตกรรม
- ประกันสังคม

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อ:
สนใจสมัครติดต่อ:
K.ศิริชัย
M: 094-416-9333
E: [email protected]
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.01.2020
Assistant restaurant manager(Central Food Hall)@Central Patong Phuket
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.01.2020
Service [email protected] World | Central Embassy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.01.2020
Assistant Restaurant [email protected] World | Central Embassy (BTS เพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.01.2020
Sous Chef (Italian)@Zen CentralWorld
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.01.2020
Sous Chef (European fusion, Thai fusion)@ Central Embassy
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register