×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.06.2021 | Viewers 4,847
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วุฒิ ม.6
- มีประสบการณ์ด้านการผสมเครื่องดื่มอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- รักงานด้านบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (020287272 ต่อ 1282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.06.2021
พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Pantry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ผู้ช่วยกุ๊ก (รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.06.2021
Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานบัญชี (F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register