×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.11.2020 | Viewers 4,792
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 40ปีขึ้นไป
- เพศชาย/หญิง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในธุรกิจ ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจด้าน Entertainment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษา ป. ตรี/ ป. โท ทางด้าน
Human Resources Management.
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในการทำงานด้าน HRM และHRD รวม 15ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล (Human Resource Management)
- ดูแลฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Training and Development)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
- ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
- เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฏหมายแรงงาน
- ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
- บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
- สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
- สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตรการลาออกของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการหน้าร้าน
- บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคลากร
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน ( ตามนโนบายของบริษัทฯ )
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินทุนการศึกษาบุตร (สำหรับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
-โบนัสตามผลประกอบการ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณรติรักษ์/คุณณิชมน (Human Resources)
The Club Building: 123 Khaosarn Road, Taladyod , Pra-Nakorn, Bangkok Thailand  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.buddygroupthailand.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.11.2020
Creative Team Leader (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
27.11.2020
Florist (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.11.2020
Asst. Sales Manager (Corporate) (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
27.11.2020
Wedding Sales Manager ( ประจำสาขาปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.11.2020
Chef De Partie ( ประจำสาขาปากเกร็ด )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.11.2020
Demi Chef Chinese Kitchen (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.11.2020
Sound Technician (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.11.2020
Bar Supervisor (ปฎิบัติงานที่ถนนข้าวสาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.11.2020
Bartender (ปฎิบัติงานที่ถนนข้าวสาร)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.11.2020
Commis II (ทำครัวพิซซ่า)ร้าน Buddy Beer ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.11.2020
Air conditioning and refrigeration maintenance technician - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็น
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.11.2020
Human Resource Manager/HRD [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล] ประจำสาขาแถว ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.11.2020
Electrician - ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register