×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.01.2020 | Viewers 5,550
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศ ชาย / หญิง อายุ20 ปี ขึ้นไป
-ไม่จำเป้นต้องมีประสบการณ์
-งานรายวัน เข้ากะได้
-รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
1.เสริฟ์อาหาร
2.ทำงานในห้องอาหาร
3.รับออเดอร์ลูกค้า
4.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าได้
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. Service Charge
7. ยูนิฟอร์ม
8. อาหาร เป็นต้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.02.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Director of Sales (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Marketing Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Reception / Pro shop staff
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
พนักงานล้างจาน (Steward)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Reception (Pro Shop Staff)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register