×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.03.2020 | Viewers 4,744
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
5 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Able to work flexible time
2. Detail knowledge of food and beverage
3. Have knowledge to cutlery set up in formal type.
4. Understanding for Standard Operating Procedure of Food and Beverage
5. Good Service mind and respect with guest
6. Can speak Chinese
Job Details
รายละเอียดงาน
1. To service food & beverage to hotel and local guests efficiently and courteous manner to obtain maximum guest satisfaction and in accordance with established procedures and standards.
2. To perform any other duties set by hotel policies, management of his/her direct supervisor which are not included here above.
3. To be always clean and properly dressed while on duty.
4. To be courteous, warm, smiling while dealing with guest. Be efficient, fast and sure.
5. To deliver all items as requisitioned from the store to his/her outlet and correct quantity and sound state when instructed by his/her immediate superior.
6. To re-clean all glasses, cutlery, crockery and other items needed before putting them into use and responsible for the breakage and loss of such items.
7. To lay up tables, side stations, buffets and displays; following the instructions of his/her supervisor and according to the Management ruling. To clean all table tops before laying up plate mat (if yes), to clean all seating furniture if needed or when an emergency arises.
8. To carry out food and beverage hygienic regulations.

9. To make sure that all drinks and food dishes are according to restaurant menu and list specifications, properly presented, be of hot/cold/iced temperatures, as per local conclusion, before being served.
10. To be responsible for all guest bills and obtain the signature of the guest on bills presented accompanied with full name written in block letters and room number (if yes) of cash payment.
11. To strive to increase sales and push the sales of restaurant stagnant items.
12. To listen to guest complaints. Rectify wrong doings and demands. Inform his/her supervisors of the situation if serious or unable to deal with and report to the Management.
13. To perform all duties, assigned to, efficiently, technically correct, follow the Management policy, house rules and regulations, orders of superiors, adhere to procedures of the training manual and achieving a high standard leading to total guest satisfaction.
14. To set up trays, side stations and displays; following the instructions of his/her supervisor and according to the Management ruling. To clean all table tops before laying up tray mat or trolley clothes (if yes).
15. Always answer the telephone using a cheerful voice.
16. Know and understand all room service and daily specialties.
17. Daily send and issuing the linen.
18. Ensure that sufficient room service materials and supplies are available for daily service as assigned.
19. Clear up all delivery in guest room, store room, housekeeping pantry room, elevator and on floor.
20. Serve fruits according to the order from the receptionist and replace a new one every Wednesday and Saturday (only for guest stay over 3 nights).
21. Turn down service for long staying guest on every Monday (only for guests which informed from the receptionist).
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---