×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
21.09.2019 Concierge Service Agent   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Tour Coordinators (พนักงานประสานงานทัวร์)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Artist (ช่างศิลป์)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Receptionist [พนักงานต้อนรับ]   
[4 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Bellboy   
[หลายอัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Business Center Officer (พนักงานศูนย์ธุรกิจ)   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Sous Chef (ประจำที่ประตูน้ำ)...   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 พนักงานเสริฟ   
[5 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 พนักงานดูแลอุปกรณ์ ( คนพิการ )...   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Engineering Store Officer ( พนักงานสโตร์ช่าง )...   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Commis II   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Electrical and Sound Technician   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 IT Officer   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 IT Support   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 นักศึกษาฝึกงาน(สามารถพูดภาษาจีนได้)...   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 ช่างไม้ ( เฟอร์นิเจอร์ )...   
[2 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Guest Service Agent (ภาษาจีน)   
[3 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Secretary to Executive Chef ( เลขาฯ เชฟ )   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.09.2019 Store Officer   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1 2 3 4 5 Next