×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.04.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Graphic Designer   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Laundry Attendant   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Guest relation officer(GRO)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Linen and Uniform Attendant   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย...   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 คนขับรถ Driver   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Waitress / Waiter   
[3 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Doorman   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Sous Chef (ประจำที่ประตูน้ำ)...   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 spa cashier   
[1 อัตรา] Sovereign Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Sovereign Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 maid[แม่บ้าน]   
[5 อัตรา] โรงแรม บางกอก ซิตี้ ( StayBangkok )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 General technician [ช่างทั่วไป ]   
[2 อัตรา] โรงแรม บางกอก ซิตี้ ( StayBangkok )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Reservation Clerks (พนักงานจองห้องพัก)...   
[1 อัตรา] โรงแรม บางกอก ซิตี้ ( StayBangkok )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[4 อัตรา] โรงแรม บางกอก ซิตี้ ( StayBangkok )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ) [จีน-อังกฤษ]...   
[3 อัตรา] โรงแรม บางกอก ซิตี้ ( StayBangkok )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Public Area [แม่บ้านพื้นที่ทั่วไป]...   
[3 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม (สามารถพูดภาษาจีนได้)...   
[4 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Commis I   
[2 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.04.2019 IT Supervisor   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1 2 3 4 5 6 Next