×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
30.03.2017 Housekeeping Administrator   
[1 อัตรา] Eastin Hotel Makkasan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Eastin Hotel Makkasan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Eastin Hotel Makkasan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Room Boy   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Night Guest Service Agent   
[2 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.03.2017 Commiss Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Guest Relations Assistant (Reception) - Chinese Speaking   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Reservation Sales Agent   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Assistant Human Resource Manager / HR Supervisor   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 AR / Income   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Commis I   
[2 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.03.2017 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 พนักงานบัญชี   
[1 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Spa Manager   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Secretary to Executive Chef   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Receptionist & Sales - Junction   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Waiter/ess   
[หลายอัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Digital Marketing Co-ordinator (Contract 2 Months)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.03.2017 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1 2 3 4 Next