×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
23.05.2017 Asst. Revenue & Distribution Manager   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Platinum Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Platinum Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Guest Service Agent   
[2 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] N.A.P. Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] N.A.P. Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Coffee Shop Kitchen Chef de Partie   
[2 อัตรา] N.A.P. Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Sales Manager (Leisure)   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Sales Manager (Government)   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Duty Engineer   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 Technician   
[2 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 F&B Supervisor/Fitness Supervisor   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 G.S.A. Supervisor   
[3 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.05.2017 HK. Attendant (Seamstress : ช่างเย็บผ้า)...   
[1 อัตรา] Ramada D'MA Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Graphic Artist   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Waiter/ess - Pool Bar   
[2 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Reservation Sales Agent   
[2 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Houseman   
[2 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Concierge   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Pullman Touch (Operator)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Digital Marketing Co-ordinator (Contract 2 Months)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Outdoor Welcomer   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Waiter/ess - Room Service   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Florist (พนักงานจัดดอกไม้)   
[1 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 General Technician   
[2 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.05.2017 Welcomer (GRO)   
[3 อัตรา] Pulllman Bangkok King Power- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1 2 3 4 Next