×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
22.03.2018 Purchasing / Receiving Officer   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Chief Financial Officer   
[1 อัตรา] AWA RESORT / THE DEWA / RAMAYANA KOH CHANG- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 VIP Butler   
[5 อัตรา] King Power International Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Waitress / Waiter / ฺBartender   
[8 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก...   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 HK Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[3 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[7 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[5 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Account Receiveable Officer   
[2 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 ช่างซ่อมบำรุง   
[4 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 พนักงานขาย (Sales Rep.) - สาขาคิงเพาเวอร์ รางน้ำ...   
[1 อัตรา] The Thai Silk Co., Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Engineer Officer (ช่าง)   
[2 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Engineer Supervisor   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Head Chef   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Public Area Attendant   
[2 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 Guest Service Supervisor   
[2 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
22.03.2018 HR Supervisor   
[1 อัตรา] Vela Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next