×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
31.05.2020 Secretary [เลขาฝ่ายบริหารประจำสาขาราชเทวี]...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.05.2020 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Cubic Pratunam Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.05.2020 คนขับรถ   
[1 อัตรา] Cubic Pratunam Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.05.2020 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Cubic Pratunam Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
28.05.2020 Account Receivable Supervisor   
[1 อัตรา] Cubic Pratunam Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
27.05.2020 Personal Butler   
[1 อัตรา] King Power International Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
27.05.2020 House Keeper   
[1 อัตรา] King Power International Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 General Technician Temp.[ช่างทั่วไป]   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 Commis 1,2 (Viva Filipinas Restaurant)   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
25.05.2020 Waiter/Waitress(Viva Filipinas Restaurant)   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
21.05.2020 Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่างประจำสาขาราชเทวี]...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
20.05.2020 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] ประจำสาขาอารีย์...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
19.05.2020 General manager   
[1 อัตรา] De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
19.05.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.05.2020 Brand Marketing Manager-VELA360ํ Hotel bangkok   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
18.05.2020 Sale&Market Manager - VELA360ํ Hotel Bangkok   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
15.05.2020 บาเรสตร้า   
[1 อัตรา] โรงแรม บางกอกโอเอซิส- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
14.05.2020 พ่อครัวประกอบอาหาร   
[1 อัตรา] โรงแรม บางกอกโอเอซิส- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
14.05.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรม บางกอกโอเอซิส- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
07.05.2020 Air-Condition Technician [ช่างแอร์]   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
05.05.2020 Guest Service Agent [GSA] ประจำสาขาราชเทวี...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]

1