×
×
×
×
อันดับ 1 ด้านเว็บไซต์หางานโรงแรม

>20 ล้านครั้ง

เข้าชมเว็บไซต์ ในปี 2562

เฉลี่ย 2.8 ล้านครั้ง ต่อเดือน

(สถิติจาก google analytics 2562)

งานโรงแรม
โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ ไว้วางใจกว่า 10 ปี

มากกว่า

2,500+

แห่งทั่วประเทศ

งานโรงแรม
มากกว่า 2 แสนคน กำลังหางานโรงแรม

ชาย

0%

งานโรงแรม

หญิง

0%

งานโรงแรม

0%

Gen Zs

อายุต่ำกว่า 24 ปี

0%

Gen Ys

อายุต่ำกว่า 39 ปี

0%

Gen อื่นๆ

นักศึกษาฝึกงานกว่า 10,000 คน ใช้งาน Hoteljob
งานโรงแรม
ภาคที่สมัครงานกับ HOTELJOB มากที่สุด
งานโรงแรม
RECOMMEND HOTELS
BACK TO TOP