×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
03.08.2021 Sound Technician   
[3 อัตรา] S Hotel Group- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Security Officer   
[1 อัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Bell Man (สัญญาจ้าง 3 เดือน)   
[1 อัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Demi Chef (Cold Kitchen)   
[1 อัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกครัว...   
[หลายอัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 นักศึกษาฝึกงาน Front Office (Chinese or Japanese or Korean S...   
[หลายอัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Steward [พนักงานล้างจาน]   
[1 อัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Technician [ช่างเทคนิค] Temporary   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนก F&B...   
[หลายอัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกช่าง...   
[หลายอัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน...   
[4 อัตรา] Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Guest Service Agent [GSA]   
[1 อัตรา] Legacy Suites Hotel - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[3 อัตรา] Waterford Sukhumvit 50- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Sales agent   
[2 อัตรา] Waterford Sukhumvit 50- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/Asst. of Building Manager...   
[1 อัตรา] Waterford Sukhumvit 50- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
03.08.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Assistant Engineering Manager (Somerset Maison Asoke)   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Technician (Somerset Maison Asoke)   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Security Officer (พนักงานรายวัน)   
[3 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Business Development Director   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Corporates Sales Manager   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Japanese sales coordinator   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Sales E-Commerce   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 GL Accountant   
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Sous Chef - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
02.08.2021 Commis II - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]

1 2 Next