×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
30.04.2017 Spa Receptionist   
[2 อัตรา] Yunomori Onsen- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 Accountant   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 Customer Reservation   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 HR Manager   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] IR-ON hotel- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
30.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] IR-ON hotel- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Training & Development Manager   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Reservation Officer   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Executive Secretary to Managing Director   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] The Landmark Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ...   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Club Manager   
[1 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] captain...   
[หลายอัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Bartender [บาร์เทนเดอร์] ** ด่วน ++...   
[8 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Marketing Manager   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Accounting officer   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[5 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Driver   
[2 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ด่วน ++...   
[หลายอัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 caschier   
[หลายอัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
29.04.2017 Captain   
[4 อัตรา] Fashion Entertainment Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
28.04.2017 พนักงาน IT Friend (Service) ประจำ True Shop วันที่ 2, 4/5/17...   
[1 อัตรา] Bakehouse Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
28.04.2017 AYS Agent (Operator Agent)   
[1 อัตรา] Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
28.04.2017 Waiter - Room Service   
[1 อัตรา] Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]