×
×
×
×

แผนกการจัดการฝ่ายขาย


Sale and Marketing
14.12.2017 Sales Manager-Corporate accounts
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Senior Sales Manager-Corporate accounts
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Sales Manager, Leisure Accounts
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
14.12.2017 Sales Executive - Leisure
[1 อัตรา] Chaophya Park Hotel - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
14.12.2017 Telesales - พนักงานขายทางโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
14.12.2017 Sales Manager (Event/ Exhibition)
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
14.12.2017 Assistant Director of Sales
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
14.12.2017 Sales Manager, Leisure
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown - [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
14.12.2017 Sales and Marketing Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]Urgent
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
14.12.2017 Travel Agents Sales Manager
[1 อัตรา] Majestic Grande Sukhumvit Hotel - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
14.12.2017 Marketing Manager
[1 อัตรา] Sapparot Center Co., Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
14.12.2017 E-Commerce Executive / Manager
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
14.12.2017 REVENUE MANAGER
[หลายอัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
14.12.2017 Sales Executive
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.12.2017 Sales Executive
[2 อัตรา] IWISH Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางเขน ]
14.12.2017 Sales
[1 อัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales and Marketing Duties
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 ขาย
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales and Marketing Duties
[1 อัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales Executive
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[หลายอัตรา] Promark Strategies - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.12.2017 Corporates Sales Manager
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
14.12.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[1 อัตรา] KLUB HOTEL - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
14.12.2017 Senior Sale Coodinator (BKK Office)
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2017 Catering and Sales Manager at Property
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
[2 อัตรา] Waterford Sukhumvit 50 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
14.12.2017 Sales Executive
[1 อัตรา] Waterford Sukhumvit 50 - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
14.12.2017 Banquet and Conventions Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงและการประชุม)
[1 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
ผู้หางานมากกว่า  16,925  คน
กำลังมองหางาน แผนกการจัดการฝ่ายขาย