×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.10.2020 Commis II / Canteen(สัญญาจ้าง)   
[1 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Driver   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Waiter [Temporary]   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Security Officer / สัญญาจ้าง   
[2 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Waiter Banquet (Temporary)   
[6 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Helper (Temporary)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Cleaner (Temporary)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Steward [พนักงานล้างจาน] (Temporary)...   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Helper (ครัว A La Carte)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 เจ้าหน้าที่บุคคล   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 A.V. Control   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก] ครัว ABF...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 พนักงานบัญชี   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Event Manager   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 ฺBartender   
[2 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Sales Manager / Asst.Sales Manager - Government   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
20.10.2020 Sales Sport Complex   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 Steward (สัญญาจ้าง)   
[2 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 Guest Service Agent [GSA]/สัญญาจ้าง   
[1 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 ็Houseman/สัญญจ้าง   
[1 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 Kitchen Coordinator/สัญญจ้าง   
[1 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] (สัญญาจ้าง)...   
[2 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.10.2020 Casual รายวัน   
[1 อัตรา] Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
06.10.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 Next