×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.01.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
06.01.2021 ช่างทั่วไป/ผู้ช่วยช่าง/รายวัน...   
[2 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 HR Officer   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 HR Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Housekeeping Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Laundry Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Restuarant Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Chinese Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Japanese Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Pastry Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Bakery Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Chief Steward   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Assistant Director of Sales and Marketing   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Public Relation Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Director of Revenue   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Revenue Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Security Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
30.12.2020 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 Next