×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.12.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Commis I   
[1 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Night Receptionist   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 พนักงานCoffee Shop   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Administrative Officer   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Security Staff [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 พ่อครัว/แม่ครัว   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 แม่บ้าน   
[2 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 พนักงานล้างจาน   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] IWISH Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Technician   
[2 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 พนักงานนวด   
[10 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Commis I   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.12.2017 Barista /Bartender   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.12.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Narra Hotel นาราโฮเตล- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.12.2017 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.12.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.12.2017 Sales Manager   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.12.2017 Room Maid / Room Boy   
[3 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.12.2017 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 3 Next