×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
16.02.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Waiter/Waitress   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Bartender   
[2 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Room Boy   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Front Office Manager   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Supervisor   
[2 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 A.V. Control   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Room Maid / Room Boy   
[5 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Floor Supervisor   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Public Area   
[3 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก] ครัว ABF...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Demi Chef (ครัวญี่ปุ่น)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Waiter [พนักงานเสริฟ] ห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Account Payable (เจ้าหน้าที่บัญชี AP)...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Electrical   
[3 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.02.2019 Sales Manager   
[2 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.02.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.02.2019 ผู้พิการ - Cleaner [พนักงานทำความสะอาด]...   
[2 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.02.2019 Sales Manager / Asst.Sales Manager - Government   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.02.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 3 Next