×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.04.2019 Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] โรงแรมคาซ่า เรสซิเดนท์- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[3 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Waiter [พนักงานเสริฟ] ห้องอาหาร...   
[4 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 นักศึกษาฝึกงาน   
[10 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[หลายอัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Front Office Manager   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Guest Service Agent   
[4 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 ผช.ช่าง   
[2 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Sales Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Senior Sales Manager   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 หัวหน้าแผนกบัญชี   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
18.04.2019 Driver   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 3 4 Next