×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.06.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
17.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
17.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
17.06.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Narra Hotel โรงแรมนารา- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 พนักงานล้างจาน (ผู้พิการ)...   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Chief Steward   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Front Officer Manager   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 นักศึกษาฝึกงาน   
[10 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[หลายอัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] TK PALACE HOTEL & CONVENTION- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 ช่างทั่วไป(General Mechanics)   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
15.06.2018 Sales / Government   
[1 อัตรา] The Riche Boutique Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Assistant Pastry Chef   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Coffee Shop Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Shift Operator (ช่างกะ)   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 R&M   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Sales Manager / Asst. Sales Manager - Corporate ... Urgently...   
[2 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[3 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Steward...Urgently !!!   
[5 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[หลายอัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 ฺBeverage Manager   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Flat Work Ironer (Temp.)   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 ผู้พิการ - Cleaner [พนักงานทำความสะอาด]...   
[2 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Wedding Sales Manager   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Marketing Communication Manager   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 ฺBartender / Bar Boy   
[2 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.06.2018 Demi Chef De Partie - Japanese Kichen   
[1 อัตรา] Rama Gardens Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]

1 2 3 Next