×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GRAND LORD (Boutique) Hotel

  Bangkok, Thailand   
 
 

โรงแรม มีทั้งหมด 79 ห้องเปิดให้บริการ ห้องพัก งานจัดเลี้ยง งานสัมนา งานแต่งงาน ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้ห้างสรรพสินค้าสีคอนสแควร์ พาราไดร์ และใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีศรีนุช?


 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
16.05.2024 Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.05.2024 Receptionist
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.05.2024 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.05.2024 Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 


 
Address
919 /1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
e-Mail
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
Telephone & Fax
กรุณาสมัครสมาชิกหรือ Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูล
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด