×
×
×
×
  • 1
  • 2

บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด(โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน)

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
12.11.2020 Steward
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.11.2020 พนักงานยกกระเป๋า
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.11.2020 พนักงานล้างจาน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
07.11.2020 Steward (พนังานล้างจาน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
07.11.2020 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.11.2020 เจ้าหน้าที่สโตร์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
07.11.2020 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.11.2020 Pastry Chef หัวหน้าครัวเบเกอรี่
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.11.2020 หัวหน้างานช่าง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
07.11.2020 Accounting officer (พนักงานธุรการบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
07.11.2020 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
07.11.2020 Chef de partie (เบเกอรี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.11.2020 พนักงานล้างจาน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.11.2020 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
 
 
 


 
Address
50 ม.3 อาคาร สอ.มก.36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคล
HR
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.kuhomekasetsart.com
Landing Page