×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด(โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน)

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
20.08.2019 Accounting officer (พนักงานธุรการบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019 Steward (พนังานล้างจาน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019 Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019 พนักงานล้างจาน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019 Room Maid
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
 
 
 


 
Address
50 ม.3 อาคาร สอ.มก.36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคล
HR
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.kuhomekasetsart.com
Landing Page