×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

SKG Hotel Management

  Bangkok, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
30.11.2023 Security Supervisor @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.11.2023 Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] at Wyndham Bangkok Queen Convention Centre
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.11.2023 Bellman @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Reservation Officer @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Duty Manager @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Floor Supervisor @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Revenue & E-commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Talent & Culture Executive / Officer @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.11.2023 Security Manager @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
30.11.2023 Chief Security @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Waiter / Waitress @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.11.2023 Bartender @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Barista @Tribe Living Sukhumvit 39
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.11.2023 Assistant HR & Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.11.2023 Chef de Cuisine
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.11.2023 Hot Kitchen Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 


 
Address
-
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
นายกวี มีทรัพย์ทวีกูล
Assistant HR & Training Manager
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax

Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด