×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.06.2019 | Viewers 2,928
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Bachelor degree in business administration, architecture, engineering or related field

Work experience as real estate project coordinator

Strong knowledge of Microsoft Office and Microsoft Project

Solid organizational skills including multitasking and time-management
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
06.02.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.02.2020
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.02.2020
Steward(Temp.)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
06.02.2020
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Asst.Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Commis I
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2020
Sales Manager - Leisure
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
06.02.2020
Houseman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.02.2020
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Laundry Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2020
Executive Secretary to General Manager;
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Sales Manager (Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
General Technician Temp.[ช่างทั่วไป]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2020
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.02.2020
Waitress / Waiter
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register