×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.08.2018 | Viewers 1,017
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Commis II Japanese Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2019
Sports Facility Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Barista/Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Assistant Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Commis II ( Kitchen Helper )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Chef De Partie (Pastry & Bakery )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Steward
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Commis II ( Thai Kitchen )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Chef De Partie ( Chinese Kitchen )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Chef De Partie ( Western Kitchen )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Hostess
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Public Area Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Housekeeping Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
IT Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Human Resources Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Reservation Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Golf Reservation Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Guest Relation Officer ( Japanese)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Chef De Partie (Western)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Sports MARCOM Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Event Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
04.06.2019
Assistant Learning & Development Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Banquet Supervisor
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.06.2019
Assistant Executive Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Restaurant Manager - Strings & Jugs (Brewery)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Director of Fitness & Performance Training
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Communication Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Social Media Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Director of PR&Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Director of Information Technology
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2019
Director of Procurement / Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register