×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.09.2019 | Viewers 2,832
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 60 years old
อายุไม่เกิน 60 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ ร้านอาหารในตำแหน่ง Executive Chef / Head Chef
- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร เช่น SousVide หรือ Combi เป็นต้น
Job Details
รายละเอียดงาน
- ออกแบบ และควบคุม ระบบมาตรฐานภายในครัว
- ควบคุมคุณภาพอาหาร ให้ตรงตรามมาตรฐานของร้านโชคชัยสเต็ค
- คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง อาหาร Fusion และ อาหารนานาชาติ
- พัฒนาวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความต้องการสูง
- วางระบบการบริหารสต็อกวัตถุดิบ
- สอนงานให้กับผู้ใตับังคับบัญชา
- ดำเนินกลยุทธ์ตามที่บริษัทได้วางไว้
Welfare
สวัสดิการ
- เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- การอบรมสัมมนา
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรเสียชีวิต
- กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- มี Service Charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณสิทธิพร (ฝ่ายบริหารบุคคล)
294 หมู่ที่ 8 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
เว็บไซต์ : www.farmchokchai.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
Hot Kitchen Chef de Partie (สาขาปากช่อง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Captain
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Demi-Chef (ร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์รังสิต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Sous Chef (ประจำสาขาปากช่อง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
หัวหน้าสเตชั่น Waiter Sernior / Head station
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Steward Superviser [หัวหน้าพนักงานล้างจาน] (สาขาปากช่อง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Commis 1-3 (สาขาปากช่อง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Commis 1-3 (สาขารังสิต)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
ฺButcher (สาขาปากช่อง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.09.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] (สาขารังสิต)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Commis 3 โชคชัยเสต็คเบอร์เกอร์ (สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register