×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.09.2018 | Viewers 869
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวังทองหลาง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Must have good knowledge of Thai Authentic Cuisine
- Must have at least 15 years of practical experience in the Kitchen of a Restaurant, Hotel, or Banquet
- Must have knowledge and experience in following work:
- Menu Creation / Develop Existing Menu in New Decoration and Style
- Cost Control
- Kitchen Management
- Must be able to communicate in English
- Must be knowledgeable in Food Hygiene
- Must be able to work under pressure
- Good Attitude and Team Working
Job Details
รายละเอียดงาน
- Chef will be responsible for Catering Kitchen at Bangkok and Hotel Kitchen at Pattaya - We have provided Transportation and Accommodation for traveling around.
- Catering Kitchen is already well operated. We need you to improve efficient and to set up as Main kitchen for Pattaya hotel.
- Chef is Responsible for the entire process of food production to ensure that all the food will be delivered to customer on time and delicious.
- Chef is required to improve the work process of Kitchen Department to be efficiency and professional.
- Train and Responsible Kitchen Staff to fully aware of Company Standard and Food Hygiene
Welfare
สวัสดิการ
Salary are negotiable
Provident Fund
Social Security Welfare
Uniform
Meal
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---