×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.09.2018 | Viewers 842
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวังทองหลาง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Must have good knowledge of Thai Authentic Cuisine
- Must have at least 15 years of practical experience in the Kitchen of a Restaurant, Hotel, or Banquet
- Must have knowledge and experience in following work:
- Menu Creation / Develop Existing Menu in New Decoration and Style
- Cost Control
- Kitchen Management
- Must be able to communicate in English
- Must be knowledgeable in Food Hygiene
- Must be able to work under pressure
- Good Attitude and Team Working
Job Details
รายละเอียดงาน
- Chef will be responsible for Catering Kitchen at Bangkok and Hotel Kitchen at Pattaya - We have provided Transportation and Accommodation for traveling around.
- Catering Kitchen is already well operated. We need you to improve efficient and to set up as Main kitchen for Pattaya hotel.
- Chef is Responsible for the entire process of food production to ensure that all the food will be delivered to customer on time and delicious.
- Chef is required to improve the work process of Kitchen Department to be efficiency and professional.
- Train and Responsible Kitchen Staff to fully aware of Company Standard and Food Hygiene
Welfare
สวัสดิการ
Salary are negotiable
Provident Fund
Social Security Welfare
Uniform
Meal
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.01.2019
Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register