×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.08.2019 | Viewers 3,263
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualifications:
- 4 -8 years of project management experience
- Bachelor- s degree preferred, PMI Certification preferred
- Proficiency in Microsoft Office required
- ability to lead sessions to stack rank tasks, features, scope or other project related items
- Must possess strong cross team/group/org collaboration skills; ability to foresee and analyze project risks, develop risk management plan and mitigate subsequent issues
- Must have excellent communication skills and strong project management skills
- Demonstrated proficiency in Microsoft Office required.
- If you possess the desired skills, are results-oriented, and desire working for rapidly growing company, we- d love to hear from you.


Job Details
รายละเอียดงาน
Requirements:
- Extensive knowledge of ERP systems.
- Previous experience leading an ERP implementation
- Experience working in hospitality industry is preferred
- Provide visibility into progress through weekly status reports
- Successful management of ERP implementation from initiation through go live
- Deliver the project- s primary end results on schedule and within budget
- Continually report on project progress and potential risks to steering committee
- Project Management Requirements - Develop and maintain project management documents:
o Project schedule
o Resource assignments
o Task estimates
o Document management plan (project documents, status reports, meeting minutes)
o Facilitate team meetings; logistics (e.g. scheduling, agendas), keeping on agenda, capturing meeting decisions and actions, and managing meeting processes
Welfare
สวัสดิการ
Salary will be dependent on experience and qualifications, applications including a detailed resume, references, contact phone number, present and expected salaries should be sent via email to [email protected] Only short listed candidates will be contacted.
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Assistant to Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register