×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.03.2019 | Viewers 2,189
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Kanchanaburi
กาญจนบุรี

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เปิดรับฝึกทุกแผนก
Welfare
สวัสดิการ
* เบี้ยเลี้ยง ตามระดับชั้นและระยะเวลาการฝึกงาน
(รับฝึกงานระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งภาคปกติและทวิภาคี)
ระดับ ปวช. ได้เบี้ยเลี้ยง 150 บาท/วัน
ระดับ ปวส. ได้เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
ระดับ ป.ตรี ได้เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
(เบี้ยเลี้ยงจะได้รับเฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป)
* วันหยุดประจำสัปดาห์
* บ้านพักพนักงาน
* อาหารพนักงาน
* ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---