×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.01.2019 | Viewers 650
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phra Nakhon Si Ayutthaya
พระนครศรีอยุธยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์การจัดทีมพนักงานดูแลห้องพัก การสร้างแรงรูงใจ ให้คำแนะนำในการฝึกฝน และการพัฒนา
- มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนเป้าหมายและทิศทางได้อย่างรวดเร็ว
- มีความรู้การทำงานของระบบการจัดการห้องพัก
- มีความรู้ขั้นสูงของกระบวนการและขั้นตอนการบริการทำความสะอาด
- มีความสามารถในการรักษางบประมาณ
- การพิสูจน์ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
- มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณ และการตัดสินใจด้วยตนเอง
- การพิสูจน์ความสะดวกสบายและประสบการณ์ในการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพกับทุกระดับของการจัดการ ผู้เข้าพัก และลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- มีความคล่องแคล่ว มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความรับผิดชอบสูง
- มีความชำนาญในโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Word, Spreadsheets, Databases
- มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม และการสื่อสารทางวาจา
- มีความน่าเชื่อถือในการทำงาน ความขยัน ทุ่มเท และใส่ใจในรายละเอียด
- สามารถทำงานช่วงกลางคืนได้ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดต่างๆ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในทุกด้านของการบริการ และต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้าอย่างน้อย 1 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
- การจัดตารางแผนงานประจำวันของแผนกแม่บ้านซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดของห้องพักทุกห้อง, สำนักงาน, พื้นที่นั่งเล่น, ห้องน้ำ, ห้องอาหารและพื้นที่สาธารณะทั้งหมด
- การวางแผนและการจัดการกับพนักงานทุกคนในทีมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้าพักจะมีความพึงพอใจสูงสุดเมื่อได้รับการให้บริการ
- การกำกับดูแลประจำวันของพนักงานทำความสะอาด
- การกำกับดูแลประจำวันของพนักงานรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
- สั่งซื้อ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาด และอุปกรณ์ที่ยังมีในสต๊อก รวมถึงผ้าลินินและยูนิฟอร์ม
- การจัดการตรวจสอบความเรียบร้อยตามห้องต่างๆ พื้นที่นั่งเล่น และพื้นที่สาธารณะ
- ประกาศรับสมัคร จัดตาราง และฝึกอบรม พนักงานทำความสะอาดที่เข้ามาใหม่
- รักษางบประมาณ และจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามบิล
- รักษามาตรฐานสูงสุดของความสะอาด ความปลอดภัย และการปฏิบัติ
- ดูแลรับผิดชอบ และเก็บรักษาสิ่งของที่หายหรือพบเจอ หาผู้ที่เป็นเจ้าของและนำส่งคืน
- ดูแลการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของอุปกรณ์ทั้งหมด จัดตารางการส่งซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือเสียหายชำรุด
- พัฒนาและใช้ระบบ วิธีการดูแลรักษาความสะอาด
- จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้บริหารได้รับทราบ
- เข้าร่วมประชุมและแก้ปัญหาการร้องขอของผู้เข้าพักและการร้องเรียน
- อนุมัติคู่มือการทำงานของแผนก
Welfare
สวัสดิการ
เงินเดือนตามที่ตกลงและประสบการณ์
เงินค่าบริการ (Service Charge)
ประกันสังคม
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันลาพักร้อน
อาหาร 2 มื้อ เช้า กลางวัน
ชุดยูนิฟอร์ม
ส่วนลดค่าค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตามที่กำหนด

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
store & Receiving
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.07.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.07.2019
P/A Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.06.2019
Reservation Clerks [พนักงานจองห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register