×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.06.2019 | Viewers 1,995
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีของโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
- มีภาวะผู้นำ
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Comanche จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ควบคุมและดูแลการปิดงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร และงบการเงินยื่นต่อหน่วยงานราชการ
- กำกับและดูแลควบคุมต้นทุน
- ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
- กำกับและดูแล การทำงบประมาณประจำปี
- รับผิดชอบและวิเคราะห์งบการเงิน งบประมาณ
- รับผิดชอบการบริหารเงินของบริษัทฯ
- ติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและธนาคาร
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- โบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- วันหยุดตามประเพณีปีละ 16 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- Service Charge
- สถานที่ออกกำลังกาย
- ส่วนลดที่พักพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.10.2019
Commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.10.2019
Human Resource Manager [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.10.2019
Restaurant Manager - Hotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register