×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.05.2019 | Viewers 1,367
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรู้ในด้านการทำความสะอาดห้องพักในธุรกิจโรงแรม หากมีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8 วัน/เดือน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน/ปี
- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี
- อาหาร 2 มื้อ/วัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าบริการ (Service Charge)
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ตามความสมัครใจ)
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามนโยบายบริษัทฯ)
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
09.09.2019
Sales Executive (Leisure)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.08.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register