×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.04.2019 | Viewers 1,049
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
2.บุคลิกภาพ+ทัศนคติดี3. สาขาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ หรือ สาขา นิติศาสตร์
4.ใช้คอมพวเตอร์พื้นฐานได้ดี word/ Excel/ power point
Photoshop
5มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้ดี
6มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น
7 มีความคิดสร้างสรรค์
8 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้

10 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำประกันสังคม
2.รู้เรื่องภาษี
3.ทำเงินเดือน
4.ดูแลกฏระเบียบและสวัสดิการสำหรับพนักงาน
5.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินต่าบริการ Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.05.2019
Chief Account
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
สโตร์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
BellBoy & driver [พนักงานยกกระเป๋าและขับรถ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Commis 1
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Bartender [บาร์เทนเดอร์] XQ Hotel
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Bartender
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Demi Chef ครัวร้อน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Room Boy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
ช่างทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register