×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 975
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 35 - 40 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาการจัดการการต้อนรับหรือประกาศนียบัตรสามปีในการจัดการโรงแรมหรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel และ Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน (Word, Power point)
5. มีใจรักการบริการและมีทัศนคติที่ดี
6. มีทักษะด้านเอกสารที่ดี
7. ความสามารถในการสื่อสารในทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงการเขียนการพูดและการอ่าน
8. ความสามารถในการทำงานตามกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นรวมถึงคืนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด
Job Details
รายละเอียดงาน
1. มีประสบการณ์ในงานจัดเลี้ยงโรงแรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสะเอียด รอบคอบ สะอาด และมีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี
5. สามารถสอนงานและฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้
6. มีพื้นฐานในงานจัดเลี้ยงเของโรงแรมเป็นอย่างดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถทำรายงานสรุปผลงานหรือโครงการต่าง ๆ และสามารถนำเสนอได้
9. มีความขยัน อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
10.สามารถทำงานเป็นทีมได้
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินค่าบริการ (Service Charge)
2. ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด
3. อาหารแคนทีน
4. รถรับส่งพนักงาน
5. ประกันชีวิตหมู่
6. ประกันสังคม
7. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
8. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
9. ค่าคลอดบุตร
10.กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วย
11.โบนัสประจำปี
12.ปรับเงินเดือนประจำปี
13.การฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน
14.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
15.ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.08.2019
Commis III
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.08.2019
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
05.08.2019
Commis II
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.08.2019
Waiter
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.08.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register