×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.03.2019 | Viewers 343
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Knowledge and Skills:
- Demonstrated ability to formulate creative direction for a wide variety of marketing channels, including extensive experience working with graphic designers across a wide variety of project scopes and sizes; knowledge and experience in digital communications content creation, and creative direction in radio and video production.
- Demonstrated excellent written communication skills; experienced copywriter across a wide variety of different marketing channels, including direct mail, email, social media, advertising, radio, and video.
- Demonstrated strong project management skills in order to meet multiple deadlines; strong analytical, organizational, and time management skills, as well as excellent interpersonal skills.
- Experience in creating direct mail, advertising, email, and social media campaigns for local or national entertainment organizations highly desirable.
- Proficient in Microsoft word, Excel, PowerPoint and computer based productivity tools required. Photoshop proficiency, Illustrator, knowledge of HTML and database systems highly desirable.
- 3-5 years working experience in the hotel/hospitality industry is desired.
- Age 30-45 years & Thai Nationality only.
Job Details
รายละเอียดงาน
JOB SUMMARY
The Marketing Communications Manager executes all aspects of marketing campaigns and acts as a content provider for all other forms of marketing campaigns and communications. The role involves the marketing of hotel activities, services, or products and includes providing marketing support activities. It also involves the development of programs and services to meet hotel- s needs and influence public perception, which involves brand development or enhancement through working with the media (press, television, radio).
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ : Welfare
- ประกันสังคม : Social Security Fund - ยูนิฟอร์มฟรี : Uniform
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (กลุ่ม) : Group Life Insurance
- เซอร์วิส ชาร์จ : Service Charge
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : Provident Fund - อาหารฟรี : Staff Meal
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่นๆ : Other beneficial
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---