×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.03.2019 | Viewers 427
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phra Nakhon Si Ayutthaya
พระนครศรีอยุธยา

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
การศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์ด้าน Housekeeping อย่างน้อย 5 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความเป็นผู้นำสูง
ทำงานเป็นทีม
Job Details
รายละเอียดงาน
ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานด้าน Housekeeping ในโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าบริการ
- อาหารพนักงานในแคนทีน
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.04.2019
สมุห์บัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
10.04.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.04.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.04.2019
Hot Kitchen Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register