×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.03.2019 | Viewers 476
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phra Nakhon Si Ayutthaya
พระนครศรีอยุธยา

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
การศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์ด้าน Housekeeping อย่างน้อย 5 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความเป็นผู้นำสูง
ทำงานเป็นทีม
Job Details
รายละเอียดงาน
ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานด้าน Housekeeping ในโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าบริการ
- อาหารพนักงานในแคนทีน
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
store & Receiving
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.07.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.07.2019
P/A Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.06.2019
Reservation Clerks [พนักงานจองห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register