×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 538
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- รักในงานการบริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทัศนคติ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ประกอบอาหาร และจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าบริการการันตีขั้นต่ำ 5,000 บาท
- มีเครื่องแบบให้ พร้อมบริการซักฟรี
- มีประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- มีการปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- มีเงินช่วยเหลือ กรณี บิดารฅ มารดา เสียชีวิต
- มีเครื่องแบบให้ พร้อมบริการซักฟรี
- มีห้องอาหารสำหรับพนักงาน และอาหารฟรี
- มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน
- มีงาน Staff Party ทุกปี
- มีวันหยุดนักขัตฟกษ์ปีละ 16 วัน
- มีลากิจพิเศษปีละ 3 วัน
- มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- มีกองทุนประกันสังคม
- มีกองทุนเงินแทน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---