×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.04.2019 | Viewers 401
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Diploma or Certificate or equivalent similarity experience required
- Minimum 3 years hotel experience required
- Knowledgeable in all Food and Beverage Division Operations.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Maintains guest service & F&B standards to meet the market needs & guest expectations.
- To be in charge of overall supervision, planning, training, coordinating and communicating with staff within the beverage department.
- Identifies market needs and trends.
- Ensures the tidiness & cleanliness of staff uniforms.
- Assists F&B Manager in recruiting & selecting employees.
- Acts as a service staff when necessary.
- Assists F&B Manager in developing beverage menus to meet the market needs.
- Ensures that all new F&B employees undergo a complete introduction program of the department. - Motivates & provides good morale in the department.
- Reports to F&B Manager immediately regarding any kind of unusual events.
- Maintains good relationship and cooperation with all departments & guest.
- To be aware of what competitors are doing, and reports to F&B Manager.
- To be familiar with F&B beverage standard & company policies.
- Performs other duties as assigned by F&B Manager.


ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.06.2019
Cost Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Sports & Leisure Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Guest Service Agent - Chinese Speaking
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Account Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Bartender ** Urgently
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Marketing Communications Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Graphics Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Distribution Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.06.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register