×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.07.2019 | Viewers 1,299
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / อายุ 35-45 ปี
- การศึกษา / ปริญญาตรี
- มีความเป็นผู้นำ และมีใจรักในงานบริการ
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ผ่านการทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า3 ปี

**ปฎิบัติงานที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ติดค่อสอบถาม 034 966 700 **
Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหารงาน ห้องอาหาร
- จัดทำแผนงาน, งบประมาณประจำปี, แผนงานการตลาด, ราย
ได้และรายจ่ายของ แต่ละห้องอาหารตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งหมดทุกแผนกในฝ่าย และประสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยในแผนกต่างๆ มอบนโยบาย
- ให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานของทุกแผนกในฝ่าย โดยมีจุด
หมายในการให้สิ่งที่มีคุณภาพที่สุดแก่ลูกค้า และทำยอดสูงสุด
ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี2 มื้อ
- ปรับเงินเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
Director of Marketing Communications
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Food and Beverage Service Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Hostesses
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Restaurant Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Bellboy&Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
16.08.2019
Demi-Chef(Thai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Cost Accounting
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Chef De Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Accounting officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Demi Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงแรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
store officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Demi chef (ฺBaquet)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Accounting and Finance Manager หัวหน้าแผนกบัญชี
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
16.08.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Steward Superviser
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
ฺBanquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Commis I
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Steward Superviser
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Chef de Partie
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
16.08.2019
ฺBanqute Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
16.08.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม (หลักสี่)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Chef de Partie (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า](ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Webmaster (BKK Based)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Graphic Designer(ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
16.08.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม]-ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Income Auditor ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ](ระยอง)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Commis I (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Therapist / Reception (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Chef de Partie (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
ฺBell man (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Bell Captain (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Steward (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Reservation ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
store&receving ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
Chief Account(กาญจนบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
16.08.2019
Marketing Communication Manager (BKK Based)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Guest Service Agent (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.08.2019
ฺBanquet Supervisor (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Guest Service Agent Supervisor (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
ฺBanquet Manager (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
16.08.2019
Chief Steward (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Senior Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
16.08.2019
Training Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Assistant Director of Sales Government - Corporate / Mida Hotel Don Mueang Airport
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Senior Sales Manager Corporate / Ace of Hua Hin Resort / (BKK Based)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Senior Sales Manager Corporate / Aksorn Rayong The Vitality Collection (BKK Based)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.08.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
16.08.2019
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] กาญ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
Cook (Dim Sum)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.08.2019
A/R and GCR ระยอง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
Assistant Human Resource and Training Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register