×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.04.2019 | Viewers 295
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศชาย
อายุระหว่าง 30 - 35 ปี
ผ่านการเกณฑ์ทหาร ถือสัญชาติไทย
ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
มีความซื่อสัตย์ ขยัน และกระตือรือร้นในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อองค์กร หน่วยงาน
มีทักษะการเจรจา และการติดต่อประสานงานที่ดี
มีความรับผิดชอบสูง ในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
มีใจรักในงานบริการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
* Conform to and enforce policies, procedures, rules,and the Hotel in order to achieve the highest levels of uniformity and guest service.
* Performs special duties as required by the Loss & Prevent Manager.
Patrol area Hotels. To observe what might cause harm. And check the doors and windows to safety.
* write a daily report to record events and abnormal.
* Such as property damage or loss, the person of unknown and could be evidence.
* public relations to educate employees about rules and regulations as well as the major security level.
* Watch and take care of safety equipment, are always available.
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
Bonus
Provident Fund
Group Insurance
Yearly Health Check
Holiday 6 Day per month
Vacation Day
2 Meals per working day
Free Uniform with Landry service
Staff Birth Day
Staff Party
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.06.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.06.2019
Engineering Officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2019
Loss & Prevention Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register