×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.04.2019 | Viewers 112
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศชาย
อายุระหว่าง 30 - 35 ปี
ผ่านการเกณฑ์ทหาร ถือสัญชาติไทย
ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
มีความซื่อสัตย์ ขยัน และกระตือรือร้นในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อองค์กร หน่วยงาน
มีทักษะการเจรจา และการติดต่อประสานงานที่ดี
มีความรับผิดชอบสูง ในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
มีใจรักในงานบริการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
* Conform to and enforce policies, procedures, rules,and the Hotel in order to achieve the highest levels of uniformity and guest service.
* Performs special duties as required by the Loss & Prevent Manager.
Patrol area Hotels. To observe what might cause harm. And check the doors and windows to safety.
* write a daily report to record events and abnormal.
* Such as property damage or loss, the person of unknown and could be evidence.
* public relations to educate employees about rules and regulations as well as the major security level.
* Watch and take care of safety equipment, are always available.
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
Bonus
Provident Fund
Group Insurance
Yearly Health Check
Holiday 6 Day per month
Vacation Day
2 Meals per working day
Free Uniform with Landry service
Staff Birth Day
Staff Party
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Team (Human Resources Manager)
948 Rama IV Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.tripleyhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.04.2019
House keeping supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Account Payable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.04.2019
Engineering Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Engineering Officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.04.2019
Loss & Prevention Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Loss & Prevention Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.04.2019
Loss & Prevention Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.04.2019
Accounting Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register