×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.06.2019 | Viewers 767
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศชาย
อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
สัญชาติไทย
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการเจรจาที่ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีไหวพริบ มีความซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นในงาน
มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
มีใจรักในงานบริการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความอดทนสูง
Job Details
รายละเอียดงาน
* ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวันทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่าง ๆ ทุกชั่วโมง
* ลงบันทึกประจำวัน รายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาในเหตุการณ์ประจำวัน ที่ได้มีการตรวจเช็ค
* ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือ วินาศกรรม อัคคีภัย
* ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
* ตรวจดูประตูอาคาร หน้าต่าง รั้ว ให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย ความผิดปกติต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำแตก เพลิงไหม้ ฯลฯ
* ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น เปิดอาคารทำงานในช่วงเช้า และปิดในช่วงงานเลิก
* ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
* ตรวจเช็ค ระบบความปลอดภัยต่อบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ
* สอดส่องดูแล รักษาความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
Bonus
Provident Fund
Group Insurance
Yearly Health Check
Holiday 6 Day per month
Vacation Day
2 Meals per working day
Free Uniform with Landry service
Staff Birth Day
Staff Party
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Team (Human Resources Manager)
948 Rama IV Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.tripleyhotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.06.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.06.2019
Engineering Officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2019
Loss & Prevention Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register