×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.12.2019 | Viewers 738
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ชาย หรือ หญิง 30 ถึง 50 ปี
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไมจำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆและตั้งใจทำงานเป็นที่สุด
มีความขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการให้ดีต่อองค์กร
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำอาหารไทยและยุโรปได้อร่อย มีความคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ทำงานด้านเอกสารได้ดี ควบคุมการทำงานในครัวและพนักงานในครัวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ตามหน้างาน สามารถออกจัดหาวัตถุดิบเองได้ สำรวจตลาดเป็น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินต่าบริการ Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---