×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.07.2019 | Viewers 265
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-สุขภาพแข็งแรง
-มีใจรักงานบริการ
-มีความอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
-สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
-สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-ประสานงานกับผู้โดยสารที่เป็นแขกของโรงแรมทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
-ค่าบริการรายดือน (Service Charge)
-อาหารพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนฌาปนกิจ
-ค่ารอบกลางคืน
-โอกาสเติบโตในสายงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---