×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.12.2019 | Viewers 511
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Welfare
สวัสดิการ
6 days off / month
- Service Charge
- Duty Meals
- Uniform & Laundry
- Group insurance
- Life Insurance
- OPD/Dental
- Public holiday
- Vacation
- Social Security
- Annual physical check-up
- Training & Development program
- Wedding, New born and Funeral remuneration
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.12.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.12.2019
waitress and waiter
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.12.2019
Sale Manager (Leisure )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.12.2019
Cost Controller Supervisor[เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.12.2019
Commis
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.12.2019
Store Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.12.2019
spa supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.12.2019
Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.12.2019
Engineer Officer (ช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.12.2019
Purchasing Manager [ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
12.12.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register