×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.12.2019 | Viewers 424
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- เรียนรู้ไว
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับสายโทรศัพท์เข้าและออก จดบันทึกความต้องการของแขก เพื่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของแขก
3.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในแผนกแม่บ้าน
4.ตรวจสอบและส่งมอบสิ่งของที่แขกลืม ให้กับหัวหน้าแม่บ้าน หรือ ผู้บังคับบัญชา
5.ประสานงานกับแผนกต้อนรับส่วนหน้า เรื่องการจัดการห้องพักให้แก่แขก และปิดห้องพักที่ไม่สามารถขายได้
6.ประสานงานและติดตามผลกับแผนกช่าง เรื่องการซ่อมแซมห้องพัก
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Provident Fund
- Group Insurance
- 6-7 day off per month
- Meal
- Uniform
- Staff Birthday
- Staff Party
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
03.07.2020
Loss Prevention Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register