×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.01.2021 | Viewers 1,384
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ในสายงานด้านบริหารงานแผนก Food & Beverage ด้านบริหารงานแผนกขาย และด้านการบริหารงานแผนก Front โรงแรม ประมาณ 10 ปีขึ้นไป
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ดูแลและควบคุมมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
2.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ
3.ดูแลด้านสวัสดิการและเวลาการทำงานของพนักงาน
4.วางแผนงานด้านบุคลากร อาคารสถานที่
5.จัดทำงบประมาณและดูแลควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6.บริหารจัดการด้าน บุคลการ ด้านการบริหารงานของแต่ละฝ่าย
7.ติดต่อและประสานงานบุคคลภายนอก
8.จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
9.แก้ไขปัญหาในส่วนของลูกค้า และส่วนของพนักงาน
10.พัฒนาทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ค่ารักษาพยาบาล
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ชุดยูนิฟอร์ม
7.วันหยุด
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ชมพัสสรณ์ จรูงจิตรอารี/รัตนา หม้อทอง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  นครราชสีมา
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2021
Technician (ประจำโรงแรมเซนเตอร์พอยต์ สีลม,ชิดลม)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2021
Technician [ช่างเทคนิค] ประจำ กทม.
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2021
Resident Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register