×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 990
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chanthaburi
จันทบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-อายไม่เกิน 30 ปี
-สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
-สามารถปฏิบัติงานครัวได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
-รองรับความกดดันได้ดี

Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหาร จัดการ ควบคุม รับผิดชอบ ดูแลครัวอาหารไทย
- สามารถจัด จัดเตรียม มีความรู้เรื่อง ทำอาหารในปริมาณมาก
รองรับกับกลุ่มสัมมนา และงานจัด
เลี้ยง จำนวน ประมาณ 800-1,000 คน

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---